Poniżej znajdują się komunikaty na temat konferencji naukowych organizowanych pod patronatem Komitetu Techniki Rolniczej, PAN oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej.

 

V Konferencja CIOSTA CIGR w Palermo

W dniach 13-15 czerwca 2017 r. odbyła się kolejna konferencja Międzynarodowego Naukowego Stowarzyszenia do Zarządzania Badania Pracy w Rolnictwie (swobodne tłumaczenie autora notatki). CIOSTA – Commission Internationale de l’Organisation Scientifique du Travail en...