Struktura

Dział ten zawiera informacje o składach głównych władz zarządu Towarzystwa w poszczególnych kadencjach, składach Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz adresy poszczególnych oddziałów terenowych.

VI kadencja Głównego Zarządu (2012-2015)

  • Honorowy Prezes: prof. dr hab. Janusz Haman
  • Prezes: prof. dr hab. Rudolf Michałek
  • Wiceprezes: prof. dr hab. Józef Szlachta
  • Sekretarz: dr hab. Dariusz Kwaśniewski
  • Skarbnik: dr hab. Maciej Kuboń
  • Członkowie: prof. dr hab. Kazimierz Dreszer, prof. dr hab. Janusz Laskowski, dr hab. Zbyszek Zbytek

Kadencje archiwalne