Zarząd Główny PTIR

Prezes – Prof. dr hab. Rudolf Michałek, członek rzecz. PAN,

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Katedra Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej

adres: ul. Balicka 116 b, budynek A, 30-149 Kraków

e-mail: michalek.rudolf@gmail.com

Wiceprezes – Prof. dr hab. inż. Józef Szlachta

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Instytut Inżynierii Rolniczej

Adres: ul. Chełmońskiego 37A, 51-630 Wrocław

e-mail: jozef.szlachta@upwr.edu.pl

Skarbnik – Prof. dr hab. Maciej Kuboń

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Katedra Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej

adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków

e-mail: maciej.kubon@urk.edu.pl

Sekretarz – Dr hab. Dariusz Kwaśniewski prof. URK

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Katedra Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej

adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków

e-mail: dariusz.kwasniewski@urk.edu.pl

Członek – Prof. dr hab. inż. Dariusz Choszcz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Nauk Technicznych

Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań

Adres: ul. Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn

e-mail: choszczd@uwm.edu.pl

Członek – Prof. dr hab. inż. Dariusz Choszcz

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydział Inżynierii Produkcji

Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi

Adres: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin

e-mail: slawomir.kocira@up.lublin.pl

 

Członek – Prof. dr. hab. inż. Jacek Przybył

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

Katedra Inżynierii Biosystemów

Adres: ul. Wojska Polskiego 50, 60-627 Poznań

e-mail: jacek.przybyl@up.poznan.pl