Struktura

Dział ten zawiera informacje o składach głównych władz zarządu Towarzystwa w poszczególnych kadencjach, składach Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz adresy poszczególnych oddziałów terenowych.

Zarząd Główny PTIR na kadencję 2020-2023

 • Prezes – Prof. dr hab. Rudolf Michałek, członek rzecz. PAN,
 • Wiceprezes – Prof. dr hab. Józef Szlachta
 • Sekretarz – Dr hab. Dariusz Kwaśniewski
 • Skarbnik – Prof. dr hab. Maciej Kuboń
 • Członek Zarządu – Prof. dr hab. Dariusz Choszcz
 • Członek Zarządu – Dr hab. Sławomir Kocira prof. UP
 • Członek Zarządu – Prof. dr. hab. Jacek Przybył

Zarząd Główny PTIR na kadencję 2016-2019

 • Honorowy Prezes: prof. dr hab. Janusz Haman, czł. rzecz. PAN
 • Prezes: prof. dr hab. Rudolf Michałek, czł. rzecz. PAN
 • Wiceprezes: prof. dr hab. Józef Szlachta
 • Sekretarz: dr hab. Dariusz Kwaśniewski
 • Skarbnik: prof. dr hab. Maciej Kuboń

Członkowie: dr hab. Dariusz Choszcz prof. UWM

dr hab. Sławomir Kocira

dr hab. Zbyszek Zbytek prof. nadzw.

Zarząd Główny PTIR na kadencję 2012-2015

 • Honorowy Prezes: prof. dr hab. Janusz Haman
 • Prezes: prof. dr hab. Rudolf Michałek
 • Wiceprezes: prof. dr hab. Józef Szlachta
 • Sekretarz: dr hab. Dariusz Kwaśniewski
 • Skarbnik: dr hab. Maciej Kuboń

Członkowie: prof. dr hab. Kazimierz Dreszer, prof. dr hab. Janusz Laskowski, dr hab. Zbyszek Zbytek

Kadencje archiwalne