Czym się zajmuje Komitet Inżynierii Rolniczej?

Podstawowym zadaniem Komitetu Inżynierii Rolniczej jest szerokie oddziaływanie na rozwój obszaru inżynierii rolniczej w dyscyplinie inżynieria mechaniczna w skali kraju i za granicą. Integrowanie ośrodków i środowisk naukowych oraz rozwiązywanie przyjętej problematyki naukowej. Szczególnie duże znaczenie ma działalność komitetu w zakresie doradztwa, zwłaszcza opracowywanie ekspertyz, ocen i opinii naukowych dla organów administracji państwowej. Ważne znaczenie ma również działalność w zakresie upowszechniania i wprowadzania do praktyki gospodarczej i społecznej wyników badań naukowych, w tym szczególnie organizacja konferencji i zebrań szkoleniowych oraz inicjowanie badań naukowych. Szczególną uwagę poświęcamy wydawnictwu (czasopisma i publikacje zwarte), w których publikowane są prace z obszaru dyscyplin objętych zakresem działania komitetu.