Komitet Inżynierii Rolniczej

Członkowie Komitetu

Kadencja 2022-2026

 • prof. dr hab. Jerzy Bieniek
 • prof. dr hab. Małgorzata Bzowska
 • prof. dr hab. Dariusz Choszcz
 • prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski
 • prof. dr hab. Ryszard Hołownicki
 • prof. dr hab. Sławomir Kocira
 • prof. dr hab. Maciej Kuboń
 • prof. dr hab. Leon Kukiełka
 • prof. dr hab. Sławomir Kurpaska
 • prof. dr hab. Adam Lipiński
 • prof. dr hab. Andrzej Marczuk
 • prof. dr hab. Rudolf Michałek
 • prof. dr hab. Marek Opielak
 • prof. dr. hab. Jacek Przybył
 • prof. dr hab. Stanisław Rabiej
 • dr hab. Renata Różyło, prof. UP
 • prof. dr hab. Józef Szlachta
 • prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka
 • dr hab. Florian Adamczyk, prof. PIMR
 • dr hab. Andrzej Borusiewicz, prof. WSA
 • dr hab. Dariusz Kwaśniewski, prof. URK
 • dr hab. Hubert Latała, prof. URK
 • dr hab. Krzysztof Lejman, prof. Uczelni
 • dr hab. Urszula Malaga-Toboła, prof. URK
 • dr hab. Piotr Markowski, prof. UWM
 • dr hab. Tomasz Nowakowski, prof. SGGW
 • dr hab. Sławomir Obidziński, prof. PB
 • dr hab. Stanisław Parafiniuk, prof. UP
 • dr hab. Katarzyna Szwedziak, prof. PO
 • dr hab. Sylwester Tabor, prof. URK
 • dr hab. Grzegorz Zając, prof. UP

Kadencja 2017-2021

 • prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Choszcz
 • prof. dr hab. inż. Jan Bronisław Dawidowski
 • prof. dr hab. Stanisław Gach
 • prof. dr hab. Ryszard Hołownicki
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski
 • dr hab. inż. Sławomir Kocira, prof. nadzw
 • prof. dr hab. inż. Józef Kowalski
 • prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń
 • prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska
 • prof. dr hab. Andrzej Kusz
 • prof. dr hab. Andrzej Marczuk
 • prof. dr hab. inż. Rudolf Michałek
 • prof. dr hab. Leszek Mieszkalski
 • prof. dr hab. Jacek Przybył
 • prof. dr hab. Aleksander Szeptycki
 • prof. dr hab. Józef Szlachta
 • prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf
 • prof. dr hab. Jerzy Weres
 • dr hab. inż. Marek Gaworski, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Krzysztof Górnicki, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski
 • dr hab. inż. Hubert Latała
 • dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła
 • dr hab. inż. Sławomir Obidziński
 • dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Jędrzej Trajer, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Zbyszek Zbytek, prof. nadzw.