Działalność naukowa

Organizacja życia naukowego

Prowadzona jest różnymi kanałami, głównie poprzez organizację Konferencji, Szkół Naukowych oraz Sympozjów. Stałą formą organizacji życia naukowego, wyróżniającą nasze środowisko w naukach rolniczych są trzy cyklicznie organizowane szkoły naukowe: Zimowa Szkoła Naukowa „Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie”, Letnia „Szkoła Metodologii Nauk – Działy Wybrane”, Letnia Szkoła „Inżynieria Systemów”. Ponadto Towarzystwo organizuje lub jest współorganizatorem większości Konferencji i Sympozjów o charakterze krajowym i międzynarodowym. Przeciętnie w roku imprez naukowych przy współudziale Towarzystwa organizowanych jest 25-30. Zgodnie ze Statutem Towarzystwa kadencja trwa 4 lata, stąd ogólnopolskie zjazdy delegatów odbyły się w roku: 1991, 1995, 1999, 2003.

Działalność naukowo-badawcza

Towarzystwo prowadzi działalność naukowo-badawczą w niewielkim zakresie, głównie poprzez przyjmowanie w formie zleceń zadań stanowiących część programów badawczych