Nadchodzące wydarzenia

Najnowsze monografie

Oddziały PTIR

Oddział Koszalin

Oddział Kraków

Oddział Lublin

Oddział Olsztyn

Oddział Poznań

Oddział Szczecin

Oddział Warszawa

Oddział Wrocław

Oddział Łomża

Realizowane projekty:

Program „„Wsparcie dla czasopism naukowych” – Projekt realizowany w latach 2019-2020  https://programy.nauka.gov.pl/rozwoj_czasopism_naukowych/

Projekt „Innowacyjna technologia produkcji owoców jagodowych na przykładzie maliny o podwyższonej zawartości związków bioaktywnych oraz zwiększonej zawartości związków bioaktywnych oraz zwiększonej wartości handlowej” – Agro Wiosna I 2610, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  https://fieldstone.pl/2021/09/15/realizowane-projekty/

Nasi Partnerzy