Informacje

Dział ten zawiera informacje na temat historii powstania Towarzystwa oraz jego podstawowych zadań statutowych, organizacji życia naukowego oraz wysokości składek członkowskich obowiązujących od 1 stycznia 2005r.

Adres : ul. Balicka 116B
  30-149 Kraków
Telefon: (012) 637-24-63, 662-46-19
Faks: (012) 662-46-99
NIP: 677-18-38-129
REGON : 350276946
Konto bankowe : PKO S.A. IO/Kraków
  92 12 401431 1111 0000 1045 1375

Wpis do rejestru sądowego :

Sąd Wojewódzki w Krakowie
  Wydział I Cywilny
  Rejestracja Zw. Zawodowych i Stowarzyszeń
  Nr 319