Dział ten zawiera informacje na temat historii powstania Towarzystwa oraz jego podstawowych zadań statutowych, organizacji życia naukowego oraz wysokości składek członkowskich obowiązujących od 1 stycznia 2005r.

Adres :

ZG PTIR
ul. Balicka 116B

30-149 Kraków

Telefon: +48 (012) 662-46-19;

Fax: +48 (012) 662-46-99

NIP: 677-18-38-129

REGON: 350276946

Konto bankowe :
PKO S.A. IO/Kraków

ul. Conrada 63; 31-357 Kraków

PL92124014311111000010451375

Code Swift Banku Pekao SA :  PKOPPLPW

Wpis do rejestru sądowego:
Sąd Wojewódzki w Krakowie
Wydział I Cywilny
Rejestracja Zw. Zawodowych i Stowarzyszeń