Wydawnictwo

Polskie Towarzystwo Inżynieriii Rolniczej ma uprawnienia wydawnicze –posiada swój ISSN i ISBN. ISSN: 2083-1587  (wersja drukowana); ISSN 2449-5999 (wersja elektroniczna). ISBN nadawany dla Monogarfii wg rozdzialnika Wydawnictwo Inżynieria Rolnicza istnieje od 1997 r. i jest oficjalnym Wydawnictwem PTIR. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana.

Do ciągłych wydawnictw należą: Agricultural Engineering – wydawana 4 razy w roku. Okazjonalnie ukazuje się Biuletyn Towarzystwa. Tematyka związana jest z działalności naukową i popularno-naukową PTIR.

Poza cyklicznymi wydawnictwami Towarzystwo wydawane są także Monografie. Dotychczas ukazało się 67 pozycje monograficzne. Wybrane monografie zostały podpięte w zakładce MONOGRAFIE.

KOMITET NAUKOWY
Prof. Radomir Adamovsky (Rep. Czeska)
Prof. Andrew Berger (USA)
Prof. Stefan Cenkowski (Kanada)
Prof. Dariusz Dziki (Polska)
Prof. Girma Gebresenbet (Szwecja)
Prof. Van der Goot, Atze Jan (Holandia)
Prof. Dorota Haman (USA)
Prof. Jayson K. Harper (USA)
Doc Ing. Zuzana Hlaváčová, CSc. (Słowacja)
Prof. Ryszard Hołownicki (Polska)
Dr ing.  Bruno Huyghebaert (Belgia)
Prof. Leon Kukiełka (Polska)
Prof. Marek Opielak (Polska)
Prof. Jacek Przybył (Polska)
Prof. Michele Rinaldi (Włochy)
Prof. Spiro E Stefanou (USA)
Dr Bernardo Strasbourg (Brazylia)
Prof. Bulgakov Vlodymyr (Ukraina)

KOMITET REDAKCYJNY
Prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń      – redaktor naczelny
Prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira  – sekretarz
Prof. dr hab. Pavol Findura
Prof. dr hab. Leon Kukiełka