Komitet Inżynierii Rolniczej

Zarząd główny

Kadencja 2022-2026

  • prof. dr hab. Ryszard Hołownicki – przewodniczący
  • prof. dr hab. Sławomir Kocira – z-ca przewodniczącego
  • prof. dr hab. Maciej Kuboń – z-ca przewodniczącego
  • dr hab. Renata Różyło, prof. UP – sekretarz
  • prof. dr hab. Dariusz Choszcz – członek prezydium
  • prof. dr. hab. Jacek Przybył – członek prezydium

Kadencja 2017-2021

  • prof. dr hab. Ryszard Hołownicki – przewodniczący
  • prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń – z-ca przewodniczącego
  • dr hab. inż. Sławomir Kocira, prof. nadzw. – sekretarz