Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej

Prezes ZG
Prof. dr hab. inż Rudolf Michałek czł. rzecz. PAN
tel. +48 12 662-46-19
e-mail: prezes@ptir.org

Skrabnik ZG
Prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń
tel. +48 12 662-46-99
e-mail: skarbnik@ptir.org

Sekretarz ZG
Dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski
tel. +48 12 662-46-16
e-mail: sekretarz@ptir.org

Siedziba ZG PTIR:
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
ul. Balicka 116B
30-149 Kraków