Monografie

Problemy Inżynierii Rolnicze – kwartalnik wydawany w języku polskim – współwydawca: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP) w Falentach. Czasopismo to publikuje artykuły związane z dyscypliną inżynieria rolnicza. Redakcja PIR mieści się w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, Al. Hrabska 3 05-090 Raszyn.

Sekretarz: dr inż. Andrzej Seliga, e-mail: A.Seliga@itep.edu.pl