Poniżej znajdują się komunikaty na temat konferencji naukowych organizowanych pod patronatem Komitetu Techniki Rolniczej, PAN oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej.