Inżynieria Rolnicza

Inżynieria Rolnicza, od 2012 r. kwartalnik, wydawany w języku polskim lub angielskim. Czasopismo publikuje materiały prezentowane na krajowych i międzynarodowych konferencjach i szkołach naukowych, rozprawy habilitacyjne oraz monografie naukowe. Redakcja IR mieści się na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków.


Sekretarz: dr hab. inż. Maciej Kuboń, e-mail: Maciej.Kubon@ur.krakow.pl