W dniu 28.04. 2022 na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki odbyły się I Warsztaty Naukowo-Dydaktyczne odbyły się pod hasłem "Rozwiązania przemysłowe w dydaktyce" Warsztaty były organizowane przez Katedrę Inżynierii Produkcji, Logistyki  i Informatyki Stosowanej...