Zadania statutowe

  • Inspirowanie i popieranie myśli technicznej przyczyniając się do rozwoju kompleksu gospodarki żywnościowej w Polsce,
  • Inicjowanie i popieranie prac naukowo-badawczych, rozwojowych i doświadczalnych oraz innych opracowań w dziedzinie inżynierii rolniczej,
  • Udział w wdrożeniach innowacji o postępu technicznego w kompleksie gospodarki żywnościowej,
  • Popieranie i udział w zakresie kształcenia i dokształcania specjalistów wszelkich szczebli w dziedzinie inżynierii rolniczej