IX Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej

utworzone przez | gru 12, 2023 | Aktualności, Konferencje naukowe

W dniu 13.12.2023 r o godz. 11.00, na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki, ul. Balicka 116B odbędzie się
IX Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej

 

Program Zjazdu:

1. Otwarcie zjazdu i wybór przewodniczącego – Prezes PTIR
prof. dr hab. inż. Rudolf Michałek
2. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej i Komisji Wnioskowej
3. Jubileusz 100-lecia urodzin prof. Janusza Hamana – prof. dr hab. inż. Rudolf Michałek
4. Referat sprawozdawczo – programowy z działalności PTIR
prezes PTIR, prof. dr hab. inż. Rudolf Michałek
5. Sprawozdanie z działalności finansowej PTIR
Skarbnik PTIR, prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
przewodniczący KR, prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska
7. Stan realizacji wniosków z poprzedniego Zjazdu PTIR – prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń
8. Dyskusja
9. Udzielenie absolutorium władzom PTIR
10. Sprawozdania z działalności Oddziałów PTIR w kadencji 2019-2023 – wystąpienia (do 5 minut) Prezesów Oddziałów PTIR
11. Dyskusja
12. Wybory Prezesa Zarządu Głównego PTIR
13. Wybory do Zarządu Głównego PTIR, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
14. Polityka wydawnicza PTIR w ostatniej Kadencji – prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń
15. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Wnioskowej
16. Ogłoszenie wyników wyborów
17. Ogłoszenie wyników ukonstytuowania oraz zakończenie Zjazdu

W przypadku braku kworum w I terminie, II termin odbędzie się o godz. 1115
Orientacyjny czas zakończenia zjazdu: godz. 1530 (catering, sala 15, budynek A

%d bloggers like this: