Biuletyn informacyjny za 2023 rok opublikowany!

utworzone przez | gru 13, 2023 | Aktualności, Konferencje naukowe

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

przekazujemy Wam kolejny numer Biuletynu Informacyjnego PTIR. Decyzja o wydawaniu Biuletynu
została podjęta na Walnym Zebraniu Towarzystwa w dniu 11 grudnia 2003 roku. Biuletyn zawiera
bieżące informacje o historii i strukturze Towarzystwa.

Spis treści bieżącego Biuletynu 2023
1. Historia powstania Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej
2. Statut Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej
3. Informacja o władzach Towarzystwa
4. Sprawozdania z działalności Oddziałów Terenowych Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolni-
czej w latach 2020-2023 (sprawozdania opracowane przez prezesów oddziałów terenowych
PTIR)

W kolejnych numerach planujemy informować tą drogą o dokonaniach Towarzystwa a także o inicja-
tywach podejmowanych przez Zarząd Główny i Oddziały Terenowe.

%d bloggers like this: