V Konferencja Naukowa pt. „Logistyka dziś i jutro”

utworzone przez | cze 3, 2022 | Aktualności, Konferencje naukowe

W dniu 3-06 2022 w Przemyślu odbyła się V Konferencja Naukowa pt. „Logistyka dziś i jutro” pod hasłem „Tendencje rozwojowe w transporcie i logistyce

Organizatorem Konferencji byli: był Zakład Inżynierii Transportu i Logistyki Instytutu Nauk Technicznych PWSW w Przemyślu, Katedra Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej

Uroczystego otwarcia wydarzenia, w imieniu JM Rektora dr. Pawła Treflera, prof. PWSW, dokonał Prorektor właściwy ds. studenckich – dr Robert Oliwa, następnie głos zabrał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji – dr inż. Grzegorz Dzieniszewski, prof. PWSW oraz prof. Dr hab. Maciej Kuboń – Kierownik Katedry Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej.

Wybrane referaty:

„Cyberbezpieczeństwo w TSL” (Michał Cupiał)

„Ocena wybranych kierunków rozwoju sektora TSL w Polsce” (Anna Szeląg-Sikora)

„Efektywność procesów transportowych w wybranej firmie” (Dariusz Kwaśniewski)

„Sztuczna inteligencja w systemach telematycznych wspierających logistykę” (Karolina Trzyniec)

„Wpływ pandemii na logistykę dostaw na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa” (Maciej Kuboń)

„Analiza struktury obciążenia wybranych linii autobusowych komunikacji miejskiej w gminie Starachowice” (Tomasz Dróżdż)

„Cyfryzacja dokumentów transportowych” (Piotr Nawara)

„Ocena obciążenia fizjologicznego operatora suwnic pomostowych dwudźwigarowych” (Paweł Kiełbasa)

„Wpływ struktury wykorzystywania wybranych przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na wielkość zakłóceń w ruchu drogowym” (Anna Miernik)

W konferencji uczestniczyło 49 osób. W czasie trzech sesji referatowych wygłoszono 22 referatów.

%d bloggers like this: