Poniżej znajdują się komunikaty na temat konferencji naukowych organizowanych pod patronatem Komitetu Techniki Rolniczej, PAN oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej.

 

Konferencja OZE w Krynicy Zdrój

W dniach 20-23 czerwca b.r., odbyła się czwarta już, Międzynarodowa Konferencja Naukowa “ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - technika, technologia, innowacje”. Głównym organizatorem była Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przy...