XXVIII Konferencja naukowa pt. „Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie.”

utworzone przez | lut 7, 2022 | Aktualności, Konferencje naukowe

W dniach  7 – 10 lutego 2022 w Zakopanem odbyła się XXVIII Konferencja Naukowa pt. „Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie”.

Główny organizator

Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej

Z A R Z Ą D G Ł Ó W N Y

współorganizatorzy

Komitet Inżynierii Rolniczej

Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji

Katedra Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

W konferencji uczestniczyło 79 osób. W czasie dwóch sesji referatowych wygłoszono 12 referatów. Odbyły się dwie sesje posterowe w trakcie których przedstawiono 29 prezentacji (I sesja 15 prezentacji; II sesja 14 prezentacji).

Odbyły się również następujące sesje:

  • Sesja Wspomnień – poświęcona wieloletnim uczestnikom konferencji, którzy zmarli:

prof. dr hab. inż. Mieczysław Szpryngiel, prof. dr hab. inż. Janusz Laskowski, prof. dr hab. inż. Tadeusz Głuski, prof. dr hab. inż. Stanisław Pietruszewski, prof. dr hab. inż. Robert Rowiński, prof. dr hab. inż. Piotr Zalewski, prof. dr hab. inż. Henryk Komsta, dr hab. inż. Jan Woliński, prof. dr hab. inż. Czesław Rycąbel, prof. dr hab. inż. Zdzisław Wójcicki, prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki, prof. dr hab. inż. Jacek Biłownicki,

  • Sesja Uroczysta – spotkanie z JM Rektorem UR w Krakowie dr hab. inż. Sylwestrem Taborem, prof. URK,
  • Uroczysta Sesja Jubilatów
  • Jubileusz 70-lecia – Prof. dr hab. Tadeusz Juliszewski (sylwetkę Jubilata przedstawił dr hab. P. Kiełbasa, prof. URK)
  • Jubileusz 70-lecia – Prof. dr hab. Marek Opielak (sylwetkę Jubilata przedstawił prof. dr hab. Andrzej Marczuk)
  • Jubileusz 70-lecia – Mgr Ireneusz Wrzesień (sylwetkę Jubilata przedstawił prof. dr hab. Rudolf Michałek)

Odbyła się również Sesja Specjalna – Etyka w Nauce i Dydaktyce.

W czasie konferencji, w środę 9 lutego 2022, odbyło się posiedzenie Komitetu Inżynierii Rolniczej, któremu przewodniczył prof. dr hab. Ryszard Hołownicki.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konferencji.

Komitet Organizacyjny Konferencji

 

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: