XXVI Konferencja Naukowa „Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie” Zakopane 2019

utworzone przez | lis 25, 2018 | Konferencje naukowe

Szanowni Państwo

W imieniu organizatorów pragnę zaprosić Państwa na XXVI Konferencję Naukową, która odbędzie się w Hotelu PRL w Zakopanem, ul. Makuszyńskiego 12, w terminie od 04.02.÷08.02.2019 r.

Wyniki prac będą prezentowane w formie referatów (max. 15 min.) lub posterów multimedialnych (max. 5 min.) według przekazanej deklaracji w formularzu zgłoszeniowym. Po prezentacji określonej grupy prelegentów przewidziany będzie czas na omawianie poszczególnych tematów prac w formie seminarium.

Wpłaty na leży dokonywać na konto:

PTIR Zarząd Główny w Krakowie, NIP 677-18-38-129.

Bank PKO S.A. O/Kraków:

92 1240 1431 1111 0000 1045 1375

z dopiskiem „XXVI Konferencja” i podaniem koniecznie imienia i nazwiska uczestnika.

Wpłaty dokonane na konto Towarzystwa będą potwierdzane fakturą do 7 dni od momentu zaksięgowania wpłaconej kwoty. Faktura zostanie przesłana na wskazany przez uczestnika adres.

Do zobaczenia w Zakopanem

Dr hab. inż. Hubert Latała

Sekretarz Konferencji Naukowej

UNIWERSYTET ROLNICZY im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki

Zakład Infrastruktury Technicznej i Ekoenergetyki

Balicka 116 B
30-149 KRAKÓW
tel. 12 662 46 90
e-mail:Hubert.Latala@urk.edu.pl

www.wipie.ur.krakow.pl

%d bloggers like this: