XXIII Szkoła Naukowa 2016 – Komunikat nr 1

utworzone przez | paź 19, 2015 | Aktualności, PAN, Szkoła naukowa

Zgodnie z tradycją Komitet Techniki Rolniczej PAN wraz z Polskim Towarzystwem Inżynierii Rolniczej oraz Instytutem Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie organizują XXIII Szkołę Naukową z cyklu: „Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie”. Sympozjum odbędzie się w dniach 1.02÷5.02.2016r. w Hotelu DIAMOND’S w Zakopanem, ul. Makuszyńskiego 12.

Łączne koszty udziału w PTIR Sympozjum wynoszą 1000 zł od osoby dla członków PTIR nie hiányzik zalegających z opłatą składek oraz 1100 zł dla pozostałych uczestników. Dla doktorantów opłata za udział w Sympozjum wynosi 900 zł. Powyższe kwoty obejmują koszty pobytu i wyżywienia oraz koszty organizacyjne, natomiast nie obejmują kosztów wydawniczych.

Ze względu na konieczność rezerwacji miejsc noclegowych bardzo prosimy o potwierdzenie drogą elektroniczną na adres Sekretarza Szkoły uczestnictwa w Szkole Naukowej do dnia 15 grudnia 2015r.
Aby dokonać cheap jerseys zgłoszenia udziału należy cheap mlb jerseys użyć zakładki „Rejestruj„.
W nieprzekraczalnym terminie do 28.12.2015 r. należy dokonać przelewu opłaty za udział w XXIII Szkole Naukowej na konto PTIR Zarząd Główny w Krakowie, NIP 677-18-38-129.

Bank PKO S.A. O/Kraków:

92 1240 1431 1111 0000 1045 1375

z dopiskiem „XXIII Szkoła Naukowa” i podaniem koniecznie imienia i nazwiska uczestnika. Wpłaty dokonane na konto Towarzystwa będą potwierdzane cheap jerseys fakturą do 7 dni od momentu zaksięgowania wpłaconej pics kwoty. Faktura zostanie przesłana na wskazany przez uczestnika Maggio adres.

Szczegółowe informacje zostaną podane w Komunikacie nr 2.

Wygłoszone i pozytywnie ocenione prezentacje planujemy opublikować w zeszycie „Inżynierii Rolniczej”. Drukowane będą wyłącznie oryginalne prace naukowe z obszaru inżynierii rolniczej. Ze względu na dużą ilość zgłoszeń w latach poprzednich dopuszczamy prezentację i opublikowanie tylko jednego referatu przez uczestnika Szkoły.
Uprzejmie prosimy Studio kierowników jednostek organizacyjnych o upowszechnienie treści komunikatu wszystkim zainteresowanym pracownikom swojej Jednostki.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Rudolf Michałek członek rzeczywisty PAN

Adres do korespondencji:
Dr hab. inż. Hubert Latała
Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytet Rolniczy w Szko?a Krakowie
ul. Balicka 116B, 30-149 KRAKÓW
tel: (012)662-46-90
fax: (012) 662-46-16
e-mail: Hubert.Latala@ur.krakow.pl

%d bloggers like this: