VIII Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej

utworzone przez | wrz 10, 2019 | Sprawy organizayjne

Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej w tym roku kończy się  kadencja (2016-2019) Zarządu Głównego PTIR.  W związku z tym Zarząd Główny PTIR zaprasza na

VIII Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej,

które odbędzie się w dniu 4.12.2019r. o godz. 11.00

w auli 123 (budynek A) przy ul. Balickiej 116B.

W związku z tym wydarzeniem oraz wydaniem Biuletynu PTIR proszę o przygotowanie
i przesłanie drogą elektroniczną sprawozdania z działalności Oddziału za lata 2016-2019
(min 2 strony maszynopisu). W sprawozdaniu mile widziane są zdjęcia z zebrań oraz organizowanych pod patronatem PTIR sympozjów, konferencji oraz inne zdjęcia dokumentujące działalność Oddziału).

Bardzo proszę o przesyłanie sprawozdania w nieprzekraczalnym terminie do
25 października 2019r. na adres Sekretarza ZG PTIR:

dariusz.kwasniewski@ur.krakow.pl

 

Proszę także o zorganizowanie zebrania Oddziału, na którym zostaną wybrane nowe władze Oddziału na kadencję 2020-2023 oraz zostaną wybrani delegaci na VIII Walne zebranie (zgodnie
z Art. 33 Statutu PTIR  „W Walnym Zebraniu biorą udział delegaci reprezentujący Oddziały Towarzystwa w proporcji 1 delegat na 5 członków”).

Po odbytym zebraniu Oddziału proszę o przesłanie drogą elektroniczną:

–     nowego składu Zarządu wybranego na kadencję 2020-2023,

–     sprawozdanie finansowe za lata 2016 -2019

–     listy delegatów na Walne Zebranie PTIR (4.12.2019r.)

–     aktualnej listy członków Oddziału w roku 2019 (wg wzoru).

W razie pytań proszę o kontakt, Tel. 605-677-008.

Pozostaję z wyrazami szacunku.

                                  

 

Sekretarz  ZG PTIR

Dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski

%d bloggers like this: