V Konferencja CIOSTA CIGR w Palermo

utworzone przez | lip 4, 2017 | Konferencje naukowe

W dniach 13-15 czerwca 2017 r. odbyła się kolejna konferencja Międzynarodowego Naukowego Stowarzyszenia do Zarządzania Badania Pracy w Rolnictwie (swobodne tłumaczenie autora notatki).
CIOSTA – Commission Internationale de l’Organisation Scientifique du Travail en Agriculture, The International Committee of Work Studies and Labour Management in Agriculture
CIGR V – Vta Techniczna Sekcja CIGR (patrz: www.cigr.org)
Miejscem konferencji był Wydział Nauk o Rolnictwie i Leśnictwie Uniwersytetu w Palermo. Uczestniczyło 170 przedstawicieli z 40 krajów. Tytuł konferencji: Badania i innowacje dla zrównoważonego i bezpiecznego zarządzania w systemach rolniczych i leśnych. Podstawowa tematyka:
1. Praca, ergonomia, bezpieczeństwo i zdrowie
2. Inżynieria systemów , zarządzanie i tracebility
3. Technologie produkcji polowej
4. Logistyka
5. Technologie przetwarzania (surowców rolniczych) po zbiorach
6. Energia odnawialna i jej efektywność
7. Systemy informacyjne i rolnictwo precyzyjne
8. Wykorzystanie wody i rolniczej powierzchni produkcyjnej
9. Ochrona środowiska
10. Uprawa zachowawcza i technologie szklarniowe
11. Chów zwierząt
12. Ekonomika i statystyka rolnicza

Oprócz tematyki ściśle konferencyjnej odbyły się jeszcze 2 warsztaty:

1. Kształcenie uniwersyteckie z zastosowaniem technologii informacyjnych (Online teaching and active learning: Flipping the classroom),
2. Globalizacyjna Inicjatywa ASABE (Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierii Rolniczej i Biologicznej) z Europejskiej Perspektywy – patrz: Global Partnerships for Global Solutions ASABE
Program konferencji jest dostępny w internecie (patrz: CIOSTA 2017 – aidic) dlatego przedstawiam tylko niektóre (subiektywne) spostrzeżenia (jako jedynego reprezentanta Polski, a zarazem Prezydenta CIGR):
1. Tylko pojedyncze referaty dotyczyły oceny pracy maszyn rolniczych(w kontekście atestacji ich technicznego i polowego użytkowania)
2. Technologie informacyjne (w połączeniu z zastosowaniem różnego rodzaju – nowoczesnych – sensorów) są nieodzownym składnikiem niemal każdego, współczesnego, procesu wytwarzania i przetwarzania surowców biologicznych. Bez elektroniki nie ma współczesnej inżynierii rolniczej i biosystemowej (biologicznej w USA).
3. Logistyka w procesach produkcji rolniczej, zaopatrzenia tej produkcji, przechowalnictwa i przetwórstwa wykorzystuje często metody znane z przemysłu
4. Biopaliwa i surowce do ich wytwarzania są nadal przedmiotem intensywnych badań
5. Tzw. rolnictwo zrównoważone z naciskiem na ochronę środowiska jest dominującym podejściem inżynierii rolniczej w Europie i USA
6. Tradycyjna inżynieria rolnicza zamiera (na rzecz inżynierii biosystemów (inżynierii biologicznej w USA). Na Uniwersytecie Floryda nie ma ani jednego studenta na kierunku inżynieria rolnicza. W tym miejscu polecam Czytelnikowi tego tekstu przeglądniecie materiałów zawartych na stronie internetowej ERABEE Network
7. W Niemczech, Szwajcarii, Austrii wciąż kontynuowane są badania dla uzyskania tzw. normatywów (standardów) czasu pracy w rolnictwie (co dawniej prowadzono w IBMER a obecnie – bodajże – niestety zarzucono w ITP).
8. Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie (ergonomia) znajduje – oprócz tradycyjnych obszarów badań – także nowe zagadnienia, np. szkolenie zawodowe imigrantów i robotników sezonowych (obcokrajowców).
9. Technologie oszczędnego i efektywnego wykorzystania wody w systemach deszczowania są przedmiotem licznych badań zwłaszcza w krajach południowej Europy.

Konferencja przebiegła w atmosferze niezwykle ożywionych i profesjonalnych dyskusji od 9:30 – 18:30 wieczorem (z przerwami na lunch i kawę). Odczuwałem atmosferę nie tylko profesjonalnych dyskusji, ale także powszechnej świadomości przekształcania się tradycyjnej inżynierii rolniczej w coraz bardziej wyrafinowaną dziedzinę wiedzy z pogranicza techniki, biologii i informatyki. Moi rozmówcy – zwłaszcza z Europy Zachodniej i USA – tak właśnie widzą swoją przyszłość zawodową i przyszłość zawodową swoich studentów. Kolejna konferencja CIOSTA/ CIGR V (CIGR V jest jedną z Technicznych Sekcji CIGR zajmującą się zarządzaniem, inżynierią systemów i ergonomią) jest planowana w Grecji w 2019 roku. Przed konferencją odbyło się posiedzenie Prezydium CIGR oraz Executive Board Meeting, w którym uczestniczyłem jako Past President CIGR. Przedstawię notatkę z tego spotkania oddzielnie. Tadeusz Juliszewski

%d bloggers like this: