Oddział lubelski

Działalność Oddziału koncentruje się głównie na zadaniach statutowych oraz organizacji konferencji naukowych. Oddział Lubelski jest współorganizatorem Jubileuszowych Konferencji Międzynarodowych odbywających się co 5 lat na Wydziale Inżynierii Produkcji. Jest to największe przedsięwzięcie organizacyjne. Dodatkowo w trackie trwania roku akademickiego organizowane są 2-3 zebrania o charakterze seminaryjnym. Poświęcone są trzem grupom tematycznym związanym z działalnością członków Oddziału:

 • tematyka naukowa – omówienie aktualnie prowadzonych badań i wyników badań zakończonych,
 • organizacją nauki i badań – np. relacje z wyjazdów i staży zagranicznych,
  praktyczne osiągnięcia i zastosowania inżynierii rolniczej – np. omówienie
 • tendencji w rozwoju maszyn rolniczych na bazie pobytu na międzynarodowych targach techniki rolniczej.

Zebrania takie zapewniają wymianę myśli i doświadczeń, w szczególności ze względu na fakt, że wśród członków Oddziału są pracownicy innych instytucji naukowych, jak: Instytut Agrofizyki PAN, Akademia Podlaska oraz Politechnika Lubelska.
Członkowie PTIR Lublin angażują się również w sprawy Wydziału Inżynierii Produkcji i inicjują różne działania w zakresie naukowym i dydaktycznym.
Oddział Lubelski PTIR zapewnia też obsługę finansowo-organizacyjną wszystkim polskim członkom European Society for Agricultural Engineering.

Adres oddziału w Lublinie

ul. Głęboka 28
20-612 Lublin

Zarząd Oddziału PTIR w Lublinie na kadencję 2020-2023

 • Prezes – prof. dr hab. Edmund Lorencowicz
 • Wiceprezes  – prof. dr hab. Bohdan Dobrzański jr
 • Sekretarz – dr hab. inż. Renata Różyło
 • Skarbnik – dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz
 • Członek – dr hab. inż. Sławomir Kocira
 • Członek – dr hab. inż. Joanna Szyszlak-Bargłowicz
 • Członek – dr hab. inż. Zbigniew Kobus

Zarząd oddziału w Lublinie (2012-2015)

Prezes: prof. dr hab. Ignacy Niedziółka
Wiceprezes: prof. dr hab. Bohdan Dobrzański
Sekretarz: dr hab. Edmund Lorencowicz, prof. UP
Skarbnik: dr inż. Stanisław Parafiniuk
Członkowie: prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz, prof. dr hab. Elżbieta Kusińska, dr hab. Dariusz Dziki

Członkowie oddziału w Lublinie

 • Andrejko Dariusz
 • Bieganowski Franciszek
 • Bielińska Elżbieta
 • Bzowska-Bakalarz Małgorzata
 • Dobrzański Bohdan jr
 • Dreszer Kazimierz
 • Dziki Dariusz
 • Figurski Jarosław
 • Gładyszewska Bożena
 • Głuski Tadeusz
 • Guz Tomasz
 • Hanusz Zofia
 • Hołaj Jacek
 • Horabik Józef
 • Jabłonka Ryszard
 • Juściński Sławomir
 • Kachel-Jakubowska Magdalena
 • Kapela Krzysztof
 • Kobus Zbigniew
 • Kocira Sławomir
 • Komsta Henryk
 • Kostecki Ryszard
 • Koszel Milan
 • Kowalczuk Józef
 • Kraszkiewicz Artur
 • Kulig Ryszard
 • Kuna-Broniowska Izabela
 • Kusińska Elżbieta
 • Kusz Andrzej
 • Kwieciński Andrzej
 • Laskowski Janusz
 • Lorencowicz Edmund
 • Łysiak Grzegorz
 • Marczuk Andrzej
 • Mazur Jacek
 • Nadulski Rafał
 • Niedziółka Ignacy
 • Oniszczuk Tomasz
 • Opielak Marek
 • Ostroga Katarzyna
 • Parafiniuk Stanisław
 • Pawlak Halina
 • Piekarski Wiesław
 • Pietruszewski Stanisław
 • Przywara Artur
 • Rejak Andrzej
 • Różyło Renata
 • Sawa Józef
 • Skonecki Stanisław
 • Skwarcz Jacek
 • Sobczak Paweł
 • Stępniewski Andrzej
 • Styła Sebastian
 • Szot Bogusław
 • Szpryngiel Mieczysław
 • Szymanek Mariusz
 • Szymański Włodzimierz
 • Szyszlak-Bargłowicz Joanna
 • Ślaska-Grzywna Beata
 • Tanaś Wojciech
 • Tys Jerzy
 • Wasąg Zbigniew
 • Wolińska Joanna
 • Woliński Jan
 • Wójtowicz Agnieszka
 • Zarajczyk Janusz
 • Zawiślak Kazimierz

Zarząd oddziału w Lublinie (2008-2011)

Prezes: prof. dr hab. Ignacy Niedziółka
Wiceprezes: doc. dr hab. Bohdan Dobrzański
Sekretarz: dr inż. Edmund Lorencowicz
Skarbnik: dr inż. Stanisław Parafiniuk
Członkowie: prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz, dr hab. Elżbieta Kusińska prof. AR, dr inż. Dariusz Dziki

Zarząd oddziału w Lublinie (2004-2007)

Prezes: prof. dr hab. Ignacy Niedziółka
Wiceprezes: doc. dr hab. Bohdan Dobrzański
Sekretarz: dr inż. Edmund Lorencowicz
Skarbnik: dr inż. Stanisław Parafiniuk
Członkowie: prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz, dr hab. Elżbieta Kusińska, dr inż. Ryszard Siwiło

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.