Recenzenci 2021

 1. Prof. Volodymyr Pohrebennyk
 2. Prof. Vlodymyr Bulgakov
 3. Prof. Stefan Cenkowski
 4. Prof. Spiro E Stefanou
 5. Prof. Olena Mitryasova
 6. Prof. Jayson K. Harper
 7. Prof. Jan Turan
 8. Prof. dr. hab. Dariusz Choszcz
 9. Prof. dr hab. Wojciech Tanaś
 10. Prof. dr hab. Pavol Findura
 11. Prof. dr hab. Marian Panasiewicz
 12. Prof. dr hab. inż. Paweł Sobczak
 13. Prof. dr hab. Dariusz Dziki
 14. Prof. Dorota Haman
 15. Prof. Aylin Altan
 16. Prof. Anifantis Alexandros Sotirios
 17. Ing. Martin Polák, Ph.D
 18. Dr Maciej Sporysz
 19. Ing. Miroslav Pristavka, Ph.D
 20. Dr inż. Alaa Kamel Subr
 21. Dr hab. Wojciech Przystupa, prof. uczelni
 22. Dr hab. Józef Błażewicz, prof. nadzw.
 23. Dr hab. inż. Zbigniew Stropek, profesor uczelni
 24. Dr hab. inż. Zbigniew Kowalczyk, prof. UR
 25. Dr hab. inż. Stanisław Parafiniuk, prof. uczelni
 26. Dr hab. inż. Sławomir Obidziński, prof. PB
 27. Dr hab. inż. Paweł Kiełbasa, profesor UR
 28. Dr hab. inż. Mariusz Szymanek
 29. Dr hab. inż. Magdalena Kachel, profesor uczelni
 30. Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO
 31. Dr hab. inż. Joanna Szyszlak-Bargłowicz, profesor uczelni
 32. Dr hab. inż. Jakub Sikora, prof. UR
 33. Dr hab. inż. Jacek Kapica, profesor uczelni
 34. Dr hab. inż. Grzegorz Zając, profesor uczelni
 35. Dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz, profesor uczelni
 36. Dr hab. inż. Andrzej Kuranc, profesor uczelni
 37. Dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz, prof. WSA
 38. Dr hab. inż. Agnieszka Szparaga, prof. PK
 39. Dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof.
 40. Dr hab. Florian Adamczyk, prof. PIMR
 41. Dr hab. Andrzej Bochniak, prof. uczelni
 42. Dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni
 43. Doc. Ing. Jan Mareček
 44. Dr inż. Przemysław Siemiński