Recenzenci 2019 r.

 1. Prof. Volodymyr Pohrebennyk
 2. Prof. Vlodymyr Bulgakov
 3. Prof. Stefan Cenkowski
 4. Prof. Spiro E Stefanou
 5. Prof. Olena Mitryasova
 6. Prof. Jayson K. Harper
 7. Prof. Jan Turan
 8. Prof. dr. hab. Dariusz Choszcz
 9. Prof. dr hab. Wojciech Tanaś
 10. Prof. dr hab. Pavol Findura
 11. Prof. dr hab. Jerzy Napiórkowski – UWM Olsztyn
 12. Prof. dr hab. Janusz Nowak
 13. Prof. dr hab. Jacek Dach
 14. Prof. dr hab. inż. Leszek Romański
 15. Prof. dr hab. Dariusz Dziki
 16. Prof. dr hab. Adam Figiel
 17. Prof. Dorota Haman
 18. Prof. Aylin Altan
 19. Prof. Anifantis Alexandros Sotirios
 20. Ing. Martin Polák, Ph. D
 21. Dr Marek Gancarz
 22. Dr inż. Marcin Tomasik
 23. Dr inż. Alaa Kamel Subr
 24. Dr Ing. Bruno Huyghebaert
 25. Dr hab. Tomasz Piskier, prof. PK
 26. Dr hab. Józef Błażewicz, prof. nadzw.
 27. Dr hab. inż. Zbigniew Stropek, profesor uczelni
 28. Dr hab. inż. Zbigniew Krzysiak, profesor uczelni
 29. Dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. UR
 30. Dr hab. inż. Stanisław Parafiniuk
 31. Dr hab. inż. Sławomir Obidziński, prof. PB
 32. Dr hab. inż. Paweł Kiełbasa, profesor UR
 33. Dr hab. inż. Mariusz Szymanek
 34. Dr hab. inż. Marek Szmigielski
 35. Dr hab. inż. Krzysztof Górnicki, prof. SGGW
 36. Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. PO
 37. Dr hab. inż. Jacek Kapica, profesor uczelni
 38. Dr hab. inż. Grzegorz Zając, profesor uczelni
 39. Dr hab. inż. Grzegorz Zając, profesor uczelni
 40. Dr hab. inż. Dariusz Tomkiewicz, prof. nadzw. PK
 41. Dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski
 42. Dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz
 43. Dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz, prof. WSA
 44. Dr hab. inż. Agnieszka Szparaga, prof. PK
 45. Dr hab. Florian Adamczyk, prof. PIMR
 46. Dr hab. Andrzej Bochaniak, prof. uczelni
 47. Dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko
 48. Doc. Ing. Tereza Szabó
 49. Doc. Ing. Jan Mareček