Otwarcie numeru specjalnego „Sustainable Development of the Bioeconomy—Challenges and Dilemmas”

utworzone przez | sie 27, 2019 | Aktualności

Szanowni Państwo

Jest nam niezmiernie miło poinformować o otwarciu w czasopiśmie Sustainability (70 pkt. 2,592 IF) numeru specjalnego „Sustainable Development of the Bioeconomy—Challenges and Dilemmas”.

https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Sustainable_Development_Bioeconomy

Zakres tematyczny tego numeru obejmuje:

–        wyzwania dla rozwoju biogospodarki – zrównoważone podejście w aspekcie ograniczonej dostępności zasobów naturalnych,

–        innowacje dla zrównoważonego rozwoju – aspekty technologiczne,

–        zrównoważony rozwój rolnictwa i przemysłu spożywczego – wiedza podstawą innowacji,

–        zrównoważony rozwój biogospodarki w aspekcie rozwoju wytwarzania nowych produktów, technik produkcyjnych, wzrostu efektywności i konkurencyjności,

–        bezpieczeństwo żywnościowe w modeli biogospodarki, w świetle zwiększającej się liczby ludności,

–        ochrona bioróżnorodności a zapotrzebowanie na odnawialne zasoby biologiczne,

–        ewolucja systemów produkcyjnych w świetle globalnych zmian klimatycznych,

–        systemy jakości łączące środowiskowe, społeczne i ekonomiczne cele produkcyjne,

–        studia przypadków systemów rolniczych / żywnościowych kompleksowo zajmujących się kwestiami środowiskowymi, gospodarczymi i społecznymi czy etycznymi,

–        łańcuchy wartości w biogospodarce – wiedza, badania, innowacje a produkcja, dystrybucja i marketing,

–        poprawa efektywności i jakości usług w sektorach biogospodarki,

–        racjonalne i zrównoważone gospodarowanie odpadami rolno-spożywczymi – innowacyjne podejście do przetwarzania pozostałości w produkty wysokiej jakości, przyjazne dla środowiska,

 

W tym numerze specjalnym mile widziane są również badania interdyscyplinarne, w tym badania laboratoryjne, opracowania dotyczące nowych metodologii, technologii, produktów, studia przypadków, badania polowe, które będą ukazywały krytyczne podejście do możliwości rozwoju zrównoważonej biogospodarki i jej poszczególnych sektorów w tym rolnictwa i przemysłu spożywczego. Niniejsze wydanie specjalne ma na celu wskazanie podejść badawczych i naukowych do istotnego zagadnienia zrównoważonej biogospodarki, która ma ogromny wpływ na społeczeństwo. Chcemy ukazać zarówno korzyści, jak i przeszkody czy dylematy natury ekonomiczno-społecznej i ekologicznej, determinujące zrównoważony rozwój. W związku z tym zachęcamy naukowców, zajmujących się zagadnieniami przyrodniczymi, ekonomicznymi, technicznymi czy też społecznymi, inżynierów, decydentów i praktyków do wysyłania swoich prac.

Czasopismo Sustainability wg nowego wykazu MNiSW (poz. 19169) przypisane jest do następujących dyscyplin:

–        architektura i urbanistyka

–        inżynieria lądowa i transport

–        inżynieria mechaniczna

–        inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

–        nauki leśne

–        rolnictwo i ogrodnictwo

–        technologia żywności i żywienia

–        geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

–        nauki o bezpieczeństwie

–        nauki o zarządzaniu i jakości

–        nauki socjologiczne

–        nauki biologiczne

–        nauki chemiczne

Jako edytorzy gościnni zapraszamy Państwa do składania swoich prac do tego numeru. Szczegółowa instrukcja znajduje się na: https://www.mdpi.com/journal/sustainability/instructions

Z poważaniem

dr hab. inż. Sławomir Kocira, profesor uczelni

dr. hab. inż. Agnieszka Szparaga, profesor PK
prof. dr. hab. Pavol Findura

dr. Ewa Czerwińska

%d bloggers like this: