NOWE WŁADZE PTIR NA KADENCJĘ 2016-2019 WYBRANE

utworzone przez | sty 24, 2016 | Aktualności

W dniu 2 grudnia 2015r. o godz. 11.00 odbyło się w Krakowie Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej. Zebranie prowadził przewodniczący KTR PAN prof dr hab. Józef Kowalski. W trakcie zebrania swój referat sprawozdawczo-programowy przedstawił Prezes PTIR prof. dr hab. Rudolf Michałek, sprawozdanie finansowe skarbnik Zarządu Głównego prof tamiflu dosing. dr hab. Maciej Kuboń, a protokół Komisji Rewizyjnej przewodniczący prof. dr hab. Sławomir Kurpaska.
Delegaci jednogłośnie przyjęli sprawozdania i udzielili absolutorium ustępującym Władzą. Następnie swoje sprawozdania z działalności Oddziałów PTIR przedstawili jej Prezesi. Po wystąpieniach odbyła się dyskusja na temat działalności Towarzystwa i jego przyszłych zadań w kontekście likwidacji Komitetu Techniki Rolniczej PAN.
Następnie odbyły się wybory Władza na kadencję 2016-2019.

Skład Zarządu Głównego na VII kadencję 2016-2019:

Honorowy Prezes: prof. dr hab. Janusz Haman, czł. rzecz. PAN
Prezes: prof. dr hab. Rudolf Michałek, czł. rzecz. PAN
Wiceprezes: prof. dr hab. Józef Szlachta
Sekretarz: dr hab. Dariusz Kwaśniewski
Skarbnik: prof. dr hab. Maciej Kuboń
Członkowie: prof. dr hab. Dariusz Choszcz
dr hab. inż.Sławomir Kocira
dr hab. Zbyszek Zbytek prof. nadzw.

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: prof. dr hab. Sławomir Kurpaska
Członkowie: prof. dr hab. Ignacy Niedziółka
prof. dr hab. Tomasz Dobek

Sąd Koleżeński
Przewodniczący: prof. dr hab. Bogdan Dobrzański jr
Członkowie: dr hab. Adam Lipiński prof. UWM
dr hab. Piotr Zapotoczny prof. UWM

Serdecznie dziękujemy wszystkim delegatom za przybycie a nowym Władzą w Oddziałach owocnej pracy w nadchodzącej kadencji 2016-2019.

%d bloggers like this: