Linki

Często przeglądamy zasoby sieci WWW. Jeżeli znajdujemy coś ciekawego dzielimy się tym na tej liście abyś również mógł to zobaczyć.
Wybierz link poniżej aby przejść do strony:

Bazy danych czasopism naukowych

 • Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego
  CBR jest biblioteką naukową podległą Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posiada oddział w Puławach. Gromadzi literaturę z zakresu nauk rolniczych, ogrodnictwa, zootechniki, rybołówstwa, medycyny weterynaryjnej, przemysłu spożywczego, techniki rolniczej(…)
 • BazTech
  „Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych” BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą tytuły artykułów z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochr(…)
 • e-Publikacje Nauki Polskiej
  Publikacje, artykuły i czasopisma naukowe autorstwa naukowców z całej Polski. E-booki publikacji naukowych. Szeroki wybór dziedzin. Zbiór większości wydawnictw naukowych w jednym miejscu.

Wydawnictwa naukowe

 • Ejpau
  Portal internetowy publikujący artykuły z zakresu nauk rolniczych, również z dziedziny inżynierii rolniczej.
 • Technica Agraria
  Zasoby czasopisma Technica Agraria.
 • International Agrophysics
  International Agrophysics jest kwartalnikiem ukazującym się od 1985 roku. Tematyka pisma ogniskuje się na właściwościach i procesach wpływających na produkcję roślinną ze szczególnym uwzględnieniem fizyki środowiska. Główne tematy to: transport masy
 • Acta Agrophysica
  Acta Agrophysica publikuje prace z zakresu zastosowań fizyki w badaniach właściwości materiałów oraz procesów występujących w produkcji i przetwarzaniu płodów rolnych, zwłaszcza w układach: gleba-roślina-atmosfera oraz gleba-roślina-maszyna-płody rol
 • Polish Journal of Soil Science
  Polish Journal of Soil Science jest wydawnictwem ciągłym, regularnym, półrocznikiem o zasięgu międzynarodowym, zaliczanym przez KBN do kategorii „AB”. Wydawany jest w IAPAN wspólnie z Komitetem Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN.

Wydawnictwa KTR PAN

Komitety Naukowe

Informacyjne