Konferencja OZE w Krynicy Zdrój

utworzone przez | lip 4, 2017 | Konferencje naukowe

W dniach 20-23 czerwca b.r., odbyła się czwarta już, Międzynarodowa Konferencja Naukowa “ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – technika, technologia, innowacje”. Głównym organizatorem była Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przy współpracy z Katedrą Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej, IV sekcją CIGR oraz Polskim Towarzystwem Inżynierii Rolniczej.
Wydarzenie to objął patronatem między innymi JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. Włodzimierz Sady, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska Paweł Sałek oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej i Polska Izba Ekologii. Partnerem Strategicznym tegorocznej edycji konferencji była firma DAK GPS działająca w branży OZE. Wydarzenie patronatem medialnym objął Magazyn Biomasa, Globenergia, Czysta Energia a także Portal Komunalny. Podobnie jak ubiegłych edycjach miejscem spotkania był DW Galicya w Krynicy Zdroju.
Zgodnie z zamysłem organizatorów konferencja ta stała się nie tylko miejscem prezentacji wyników badań naukowych, lecz przede wszystkim platformą dyskusji pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami oraz przedstawicielami władz państwowych i samorządowych, którzy mogli wymieniać swoje poglądy i wątpliwości związane z rozwojem OZE w regionie, w Polsce i na świecie. W tym roku, dyskusja ta skoncentrowała się wokół pytania: „Czy istnieje w Polsce wielopoziomowa polityka poprawy jakości powietrza?”. Moderatorem tego forum był Pan Tomasz Zubilewicz, który od kilku lat z powodzeniem promuje ekologiczne źródła energii. Wśród zaproszonych gości w dyskusji udział wzięli:
● prof. Florian Gambuś – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
● prof. Tadeusz Juliszewski – wykładowca Uniwersytetu Rolniczego, Przewodniczący CIGR
● Tomasz Pietrusiak – Z-ca Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
● Małgorzata Wiącek – Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska
● Andrzej Zarych – Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą – Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
● Jacek Bieńkowski – Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju – TAURON Ekoenergia
● Paweł Kupczak – Wiceprezes Zarządu – Geotermia Podhalańska
Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem jednostek naukowych nie tylko z Polski lecz także z zagranicy, gdzie liczną grupę stanowiła delegacja z Podolskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Kamieńcu Podolskim z Prorektorem Tarasem Hutsolem na czele. Ponadto obecnością zaszczycili nas goście z Turcji, Słowacji oraz z Indii. Pośród krajowych jednostek znaczącą część stanowili przedstawiciele uczelni technicznych takich jak AGH, Politechnika Białostocka, Częstochowska, Lubelska, Świętokrzyska i Śląska. Udziałem zaszczycili nas przedstawiciele SGGW, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego. Jak już wspomniano w konferencji czynny udział wzięli przedstawiciele firm związanych z branżą OZE tj.: Dak GPS, Galmet, Nowy Projekt, Kołton, NPF Lester Projekt, MikroBIOSeko, Elpologistyka, Eko-biomasa, ENEA EC Połaniec. Relacja z wydarzenia rejestrowana była przez Małopolską Telewizję Regionalną mtv24.pl i zamieszczona zostanie na stronie konferencji: www.renewenergy.pl

%d bloggers like this: