Wyniki konkursu na najlepsza pracę inżynierską 2016/17

utworzone przez | sty 4, 2017 | Aktualności

Wyniki konkursu na najlepsze prace inżynierskie na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki” w roku akademickim 2016/2017 zorganizowanego przez Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej.


Najlepsza praca inżynierska w roku akademickim 2016/2017

Kierunek studiów: Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

Autorka pracy: Karina Nowińska

Tytuł pracy: Analiza finansowania gospodarki odpadami komunalnymi w wybranych gminach

Promotor: dr inż. Mateusz Malinowski

 

Kierunek studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Autorzy pracy: Mateusz Banaś i Piotr Makuch

Tytuł pracy: Ocena organizacji stanowisk pracy i produktywności linii produkcyjnej

Promotor: dr hab. Sylwester Tabor, prof. UR

 

Kierunek studiów: Technika Rolnicza i Leśna

Autor pracy: Włodzimierz Kaszczak

Tytuł pracy: Modernizacja wyposażenia technicznego a efektywność produkcji w gospodarstwie ekologicznym

Promotor: dr hab. Dariusz Kwaśniewski

Prezes Zarządu

Oddziału Krakowskiego PTIR

Dr hab. Dariusz Kwaśniewski

%d bloggers like this: