Idziemy w górę aktualizacja indeksu dla AE w wykazie czasopism naukowych MNiSW

utworzone przez | sie 27, 2019 | Aktualności

Redakcja czasopisma „Agricultural Engineering” wydawanego przez Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej pragnie poinformować, że w najnowszym wykazie czasopism MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r. czasopismu zostało przypisane 20 pkt (poz. 27883).

Publikowane prace są przypisywane do dyscypliny: inżynieria mechaniczna.

W czasopiśmie „Agricultural Engineering” publikowane są artykuły mieszczące się w 5 szeroko rozumianych obszarach:

  1. Inżynieria rolnicza.
  2. Inżynieria produkcji.
  3. Inżynieria przetwórstwa spożywczego.
  4. Budowa i eksploatacja maszyn.
  5. Odnawialne źródła energii.

Dziękujemy wszystkim Autorom za przesłane artykuły, które w opinii naszych recenzentów są bardzo wartościowe, znacząco poszerzające wiedzę w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Zachęcamy również do przesyłania kolejnych artykułów na adres: redakcja@ptir.org.

Od stycznia 2019 r. obowiązują następujące stawki za publikację artykułów w naszym czasopiśmie:

–        artykuł (objętość do 10 stron) w języku polskim – (200EUR) 800 zł + VAT  + 100 zł za każdą następną stronę. (Wydawnictwo ponosi koszty tłumaczenia i korekty tekstu).

–        artykuł (objętość do 10 stron) w języku angielskim – (150EUR) 600 zł + VAT + 100 zł za każdą następną stronę.

Z poważaniem
Sekretarz czasopisma „Agricultural Engineering”
dr hab. inż. Sławomir Kocira, profesor uczelni

%d bloggers like this: