Dostępna online nowa monografia pt. „Łańcuchy logistyczne w gospodarce żywnościowej”

utworzone przez | gru 31, 2021 | Aktualności

Z przyjemnością przedstawiamy nową publikację naszego wydawnictwa pt. „Łańcuchy logistyczne w gospodarce żywnościowej”. Materiały z III Konferencji Naukowej z cyklu „Logistyka dziś i jutro”,  Przemyśl 2020. Instytucje: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Instytut Nauk Technicznych oraz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej.
Opracowanie redakcyjne:
Prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira – UP Lublin
Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak, prof. Uczelni – Politechnika Opolska

W bieżącym numerze znajdziesz  m. in.:

 1. Dzieniszewski G., Głowacz J.: Analiza stanu publicznego transportu zbiorowego w województwie podkarpackim.
 2. Dzieniszewski G., Kuboń M., Dusik K.: Analiza łańcucha logistycznego w produkcji mięsa .
 3. Dzieniszewski G., Kuboń M., Dusik K.:: Analiza procesu transportu trzody chlewnej w aspekcie optymizacji łańcucha logistycznego.
 4. Dzieniszewski G., Kuboń M., Majka A.: Rola infrastruktury transportu
  kolejowego w aspekcie rozwoju regionalnych łańcuchów logistycznych.
 5. Gołębiowski W., Dudziak A., Stoma M., Zając G.: Zastosowanie technologii RFID w zarządzaniu systemem identyfikowalności żywności .
 6. Grotkiewicz K. Marketing relacji w łańcuchu logistycznym.
 7. Juściński Sławomir, Analiza możliwości aplikacyjnych bezzałogowych statków powietrznych w innowacyjnych łańcuchach dostaw żywności.
 8. Juściński S. Krajowy rynek wynajmu pojazdów, jako nowy model funkcjonowania floty w przedsiębiorstwach .
 9. Juściński S. Pojazdy z napędem alternatywnym, jako przykład zrównoważonego rozwoju logistycznych łańcuchów dostaw .
 10. Kaczmar Ireneusz, Aspekty środowiskowe obrotu opakowaniami w łańcuchu dostaw produktów spożywczych .
 11. Kaczmar I., Suchy M.: Nowe strategie biznesowe na przykładzie łańcucha dostaw produktów spożywczych .
 12. Noga K., Olech E., Kuboń M. Borusiewicz A.: Efektywność wykorzystania floty transportowej w łańcuchach dostaw.
 13. Piekarski W., Underko L., Olech E., Kuboń M., Dzieniszewski G., Hebda T., Brzychczyk B. Analiza łańcucha dostaw paliw gazowych .
 14. Piekarski Wiesław, Ożga J., Olech E., Kuboń M., Dzieniszewski G., Matłok N., Gorzelany J. Rola i zadania centrum logistycznego w łańcuchu dostaw .
%d bloggers like this: