Wydawnictwo

Towarzystwo ma uprawnienia wydawnicze –posiada swój ISSN i ISBN. Do ciągłych wydawnictw należą: Inżynieria Rolnicza – wydawana 4 razy w roku i Problemy Inżynierii Rolniczej – wydawane 4 razy w roku. Niecyklicznie ukazuje się Biuletyn Towarzystwa – Nauka Praktyce Rolniczej. Poza cyklicznymi wydawnictwami Towarzystwo wydawane są także Monografie. Dotychczas ukazało się 34 pozycje monograficzne.

Dokumenty do pobrania: