Poznań

Adres oddziału w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 50
60-627 Poznań

Zarząd Oddziału PTIR w Poznaniu (2020-2023)

 • Prezes – prof. UPP dr hab. Karol Durczak UPP
 • Sekretarz – dr hab. Maciej Zaborowicz, UPP
 • Skarbnik – dr Dawid Wojcieszak, UPP
 • Członek – dr hab. Jarosław Selech, PP
 • Członek – dr Wojciech Rzeźnik, PP
 • Członek – dr Jerzy Kaszkowiak, UTP w Bydgoszczy
 • Członek – mgr Tomasz Szulc, PIMR Poznań

Zarząd oddziału w Poznaniu (2012-2015)

Honorowy Prezes: prof. dr hab. Kazimierz Mielec
Prezes: dr hab. Zbyszek Zbytek
Wiceprezes: dr inż. Tadeusz Pawłowski
Sekretarz: prof. dr hab. Adam Krysztofiak
Skarbnik: dr inż. Ryszard Grzechowiak
Członkowie: prof. dr hab. Edmund Dulcet, prof dr hab. L. Jugowar, dr hab. Włodzimierz Kęska

Członkowie oddziału w Poznaniu

 • Adamczyk Florian
 • Dubowski Adam
 • Frąckowiak Paweł
 • Grzechowiak Ryszard
 • Kaźmierczak Henryk
 • Klembalska Krystyna
 • Kośmicki Zdzisław
 • Kromulski Jacek
 • Marciniak Lechosław
 • Mielec Kazimierz
 • Pawlicki Tadeusz
 • Pawłowski Tadeusz
 • Radniecki Jan
 • Sęk Paweł
 • Szczepaniak Jan
 • Szczepaniak Marcin
 • Szulc Tomasz
 • Talarczyk Włodzimierz
 • Zbytek Zbyszek
 • Zembrowski Krzysztof
 • Fajfer Józef
 • Adamski Mariusz
 • Błaszkiewicz Zbigniew
 • Boniecki Piotr
 • Czechłowski Mirosław
 • Dach Jacek
 • Dworecki Zbigniew
 • Fiszer Andrzej
 • Joachimiak Huber
 • Kluza Tomasz
 • Krysztofiak Adam
 • Lipiński Marian
 • Łoboda Mariusz
 • Mueller Wojciech
 • Nawrot Krzysztof
 • Niedbała Gniewko
 • Nowakowski Krzysztof
 • Pijanowski Daniel
 • Pilarski Krzysztof
 • Promiński Paweł
 • Przybył Jacek
 • Rzeźnik Czesław
 • Sęk Tadeusz
 • Szafarz Artur
 • Weres Jerzy
 • Doga Marek
 • Jugowar Lech
 • Karłowski Jerzy
 • Kołodziejczyk Tomasz
 • Myczko Andrzej
 • Myczko Renata
 • Szulc Robert
 • Bochat Andrzej
 • Borowski Sylwester
 • Dulcet Edmund
 • Kaszkowiak Jerzy
 • Zastempowski
 • Ziętara Włodzimierz
 • Feder Stefan
 • Kęska Włodzimierz
 • Selech Jarosław
 • Włodarczyk Konrad
 • Łukasz Gierz

Zarząd oddziału w Poznaniu (2008-2011)

Honorowy Prezes: prof. dr hab. Kazimierz Mielec
Prezes: prof. dr hab. Adam Kryszofiak
Wiceprezes: dr inż. Tadeusz Pawłowski
Sekretarz: dr inż. Zbyszek Zbytek
Skarbnik: dr inż. Ryszard Grzechowiak
Członkowie: dr hab. inż. Włodzimierz Kęska prof PP, prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko

Zarząd oddziału w Poznaniu (2004-2007)

Honorowy Prezes: prof. dr hab. Kazimierz Mielec
Prezes: prof. dr hab. Adam Kryszofiak
Wiceprezes: dr inż. Tadeusz Pawłowski
Sekretarz: dr inż. Zbyszek Zbytek
Skarbnik: mgr inż. Zbigniew Skrukwa
Członkowie: doc. dr hab. Andrzej Myczko, dr hab. inż. Włodzimierz Kęska dr inż. Józef Fleszar, prof. dr hab. Tadeusz Sęk