Zobacz artykuły w nowym nr czasopisma Inżynieria Rolnicza

utworzone przez | lut 2, 2016 | Aktualności

Zapraszamy do lektury on line:

 1. Białczyk Włodzimierz, Brennensthul Marek, Cudzik Anna, Czarnecki Jarosław
  Ocena zmian oporu przetaczania koła w różnych warunkach polowych
 2. Brennensthul Marek, Białczyk Włodzimierz, Cudzik Anna, Czarnecki Jarosław
  Analiza strumienia mocy w układzie koło ciągnika-podłoża rolnicze
 3. Czarnecki Jarosław, Białczyk Włodzimierz, Brennensthul Marek, Cudzik Anna
  Ocena zmian właściwości trakcyjnych koła napędowego na darni o różnym sposobie użytkowania
 4. Grotkiewicz Katarzyna, Kowalczyk Zbigniew
  Metodyczne uwagi dotyczące określania wskaźnika postępu naukowo-technicznego i jego efektywności
 5. Juliszewski Tadeusz, Kwaśniewski Dariusz, Pietrzykowski Marcin, Tylek Paweł, Walczyk Józef, Woś Bartłomiej, Likus Justyna
  Alokacja biomasy korzeni wierzby energetycznej
 6. Kaczmar Ireneusz
  Optymalizacja kosztów sporządzania mieszanki z wykorzystaniem środowiska symulacyjnego FlexSim
 7. Klima Kazimierz, Lepiarczyk Andrzej, Synowiec Agnieszka
  Aspekty ekonomiczne produkcji biomasy róży wielokwiatowej
 8. Lejman Krzysztof, Owsiak Zygmunt, Pieczarka Krzysztof, Molendowski Franciszek
  Metodyczne aspekty wyznaczania parametrów przebiegu siły wypadkowej działającej na sprężynowe zęby kultywatora
 9. Mitryasova Olena, Bogatel Nataliya
  Modernizacja system kontroli ścieków w przemyśle spożywczym
 10. Nowowiejski Rafał, Dawidowski Jan Bronisław, Janicki Wiesław Krzysztof
  Wpływ rozstawu kół na dopuszczalną siłę obciążającą oś pojazdu rolniczego
 11. Peszek Agnieszka, Grotkiewicz Katarzyna, Kmita Wioletta
  Analiza zmian w powierzchni i liczbie gospodarstw rolnych w województwie Wielkopolskim i Małopolskim
 12. Szeląg – Sikora Anna, Sikora Jakub, Rorat Joanna, Kowalczyk Zbigniew
  Informacja rolnicza jako przykład zasobów niematerialnych w wybranej grupie producentów rolnych
 13. Szyszlak – Bargłowicz Joanna
  Porównanie wskaźników emisji zanieczyszczeń podczas spalania peletów ze ślazowca pensylwańskiego i peletów drzewnych – studium przypadku
 14. Wota Aldona K., Woźniak Andrzej
  Zastosowanie metody SWOT i AHP do oceny pozycji strategicznej regionu w aspekcie możliwości rozwoju energetyki wiatrowej
 15. Żabiński Andrzej, Sadowska Urszula, Wcisło Grzegorz
  Możliwości wykorzystania biomasy odpadowej z produkcji zielarskiej na cele energetyczne
%d bloggers like this: