Annual Review of Agricultural Engineering

Aokladka_annualnnual Review of Agricultural Engineering, kwartalnik, wydawany wyłącznie w języku angielskim. Redakcja czasopisma mieści się na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków.
Sekretarz: dr hab. inż. Hubert Latała, e-mail: Hubert.Latala@ur.krakow.pl