Historia

Przyczyny utworzenia

Potrzeba integracji całego krajowego środowiska inżynierii rolniczej jak również prowadzenie działalności upowszechnieniowej poprzez organizację Konferencji i Szkół Naukowych oraz wydawnictwa naukowe i naukowo-techniczne.

Założyciele Towarzystwa

Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej zostało powołane w 1991 roku przez członków założycieli w osobach:

 • prof. dr hab. Władysław Bala
 • prof. dr hab. Jacek Białowicki
 • prof. dr hab. Jan Bogdanowicz
 • dr Jan Borcz
 • dr Ryszard Broda
 • prof. dr hab. Janusz Haman
 • prof. dr hab. Józef Grochowicz
 • prof. dr hab. Eugeniusz Kamiński
 • prof. dr hab. Janusz Kolowca
 • prof. dr hab. Józef Kowalski
 • prof. dr hab. Andrzej Kwiciński
 • prof. dr hab. Norbert Marks
 • prof. dr hab. Rudolf Michałek
 • prof. dr hab. Stanisław Pabis
 • prof. dr hab. Zbigniew Ślipek
 • prof. dr hab. Zdzisław Wójcicki
 • prof. dr hab. Piotr Zalewski